Jõudluskontroll

Veterinaar- ja toiduameti otsus nr 94 Kehtiv alates 12.04.2017 

Eesti tõugu hobuste jõudluskontroll

Lisa 1 Eesti tõugu hobuse hindamise juhend

Lisa 2 Hindamisleht

Lisa 3 Võõrratsaniku testi juhend

Lisa 4 Võõrratsaniku testi hindamisleht

Lisa 5 Võõrratsaniku testi hindamisleht võõrratsnikule

Lisa 6 Vabahüpete testi juhend

Lisa 7 Vabahüpete testi hindamisleht

Lisa 8 Eesti hobuse sõidu- ja veokatsete eeskiri

Lisa 9 Hobuse sõidu- ja veokatsete juhend

Lisa 10 Karikasarja EESTI HOBUNE juhend takistus- ja koolisõidus

Lisa 11 Eesti tõugu hobuse välimiku ja jõudluse lineaarse hindamise juhend

Lisa 12 Hobuse lineaarse hindamise leht

 

Jõudluskontrolli läbiviimise andmete kogumise ja säilitamise kord
Muudatused kinnitas 28.12.12 eesti tõugu hobuste
kasvatajate haruseltsi juhatus.
Eesti hobust on aretatud peamiselt puhasaretuse teel.

Hobuste veojõu, kehakaalu ja kõrguse suurendamiseks toodi aastail 1921…1938 Eestisse 13 soome täkku, kellest väljapaistvamate liinide rajajaks kujunesid Vuhti 136 E, Taru 149 E ja Lari 23 E liinid.

Kohalikest, aborigeense põlvnemisega täkkudest on tänaseni aretuses Ahti 228 E, Raspel 70 E , Taube 60 E ja Eni 8 E liin.

Related Images: