Dokumendid

Kutsume eesti hobuse kasvatajaid liituma Eesti Hobusekasvatajate Seltsi

eesti hobuse kasvatajate haruseltsiga.Liikmeks võivad astuda ka eesti hobuse huvilised.

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

EESTI TÕUGU HOBUSE ANDMETE HALDAMISE ÜLEANDMINE EHS-i tõuraamatusse.

 

 

 

TEADE VARSA SÜNNIST, 1 varsa kohta,doc
kuni 5 varssa.doc
Varsa sünniteate palume ära saata hiljemalt 30 päeva jooksul peale varsa sündi

HOBUSE ELEKTROONILISE TRANSPONDRIGA MÄRGISTAMISE TEADE.doc
edastatakse seltsi hobuse elektroonilise transpondriga märgistamisel

SUGUTÄKU KASUTAMISE TEADE.doc .
Saada ära paaritusaastal hiljemalt 31.detsembriks!

TEADE TÄKU KASTREERIMISEST.doc
Saada andmed ära hiljemalt 30 päeva jooksul peale täku kastreerimist

TEADE HOBUSE HUKKUMISEST.doc
Saada andmed ära hiljemalt 30 päeva jooksul peale sündmuse toimumist

OMANIKU VAHETUSE TEADE
Saada andmed ära hiljemalt 30 päeva jooksul peale sündmuse toimumist

KARJAS OLEVATE HOBUSTE ARVESTUSE PIDAMISE VORM. exc
alus: Põllumajandusministri 21.12.2009. a määrus nr. 128 § 12 lg 4
andmed tuleb kajastada arvestuses 3 päeva jooksul (§ 12 lg 5)

Dokumendid esitada Eesti Hobusekasvatajate Seltsile:

Dokumendid võib edastada nii kirja teel aadressile
Pärnumaa 86801 Tori Pärnu mnt. 13
e-maili teel ehs@ehs.ee

– – – – – – –

Aretajate kohustused
(väljavõte tõuraamatu pidamise korrast)

Aretajad vastutavad andmete õigsuse eest paaritustunnistusel, varsa sünnitunnistusel ja ka teistel dokumentidel, mida nad täidavad või väljastavad.

Aretajad peavad kontrollima oma hobuse dokumentides sisalduvate andmete õigsust.

Ebatäpsete andmete avastamise korral tuleb sellest EHS’i büroosse viivitamatult teatada. EHS’i volitatud isik viib sisse vajalikud parandused koos märkustega.

Täku valdaja vastutab nõuetele vastava paarituse (seemenduse) läbiviimise ja selle registreerimise eest EHS’is.

Mära omanik täidab varsa sünnitunnistuse, allkirjastab ning saadab selle EHS’i büroosse 30 päeva jooksul peale mära varssumist.

NB! Hobuste sündmuste (omanikuvahetus, kastreerimine, hukkumine jms.) korral teavitab hobuse omanik või omanike esindaja sellest EHS’i tõuraamatu pidajat 1 kuu jooksul sündmuse toimumisest alates.

Vaata veel täpsemalt: TÕUD JA TÕURAAMATUD

Dokumendid esitamiseks Veterinaar-ja Toiduametile:
Dokumendid edastada aadressile 11415 Tallinn Väike-Paala 3

Ohustatud tõugu looma rendileping
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta

Related Images: