Kõikidele varsaga märadele TASUTA geneetiline ekspertiis!

Head eesti tõugu hobuse aretajad!
Tulenevalt uuest OTL määrusest on tänavu on PRIAs võimalik taotleda lisaks põhitoetusele ka 100€ suurust lisatoetust aretuses kasutusel olevatele täkkudele ja märadele.
Väljavõte määrusest:
Perioodi 2023–2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus
§ 5. Nõuded toetusõigusliku looma kohta
…/
5) kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
…/
7) kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni täkk, kui täku põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud, varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;


Lähtuvalt antud nõuetest tegi EHS eesti tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi juhatus 27.01.2023 (mis kinnitati EHS juhatuse poolt 27.03.2023) toimunud koosolekul otsuse toetada täiemahuliselt nende EHS tõuraamatusse kuuluvate eesti tõugu märade märade geneetilist identifitseerimist, kelle 2022. a sündinud varss on registreeritud EHS tõuraamatus. Seega eelpool mainitud tingimustele vastavate märade geneetiline identifitseerimine on TASUTA. Hetkel käivad ka läbirääkimised Maaeluministeeriumiga, kuidas lahendada vanemate märade küsimus, kellele enam ei ole võimalik täielikku põlvnemiseõigsus kontrolli teha.
Märade geneetilise identifitseerimise 100% toetamine samadel tingimustel jätkub ka sellel ja järgnevatel aastatel. Neil kes on oma märale põlvnemise õigsuse kontrolli 2023. a sees juba teinud, on võimalik taotleda selle kohta hüvitist.
Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust eestihobune@ehs.ee või 5670 7271
EHS eesti tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi juhatus

Related Images: