Eesti Hobune

VABAHÜPETE ja VÕÕRRATSANIKU TEST 2015

EHSlogo1

VABAHÜPETE ja VÕÕRRATSANIKU TEST 2015
Vabahüpete ja Võõrratsaniku test toimub laupäeval, 10. oktoobril 2015,
algusega kell 14.00 Heimtali Hobusekasvanduse maneežis.
Katsete eesmärk: kolmeaastaste ja vanemate sugutäkkude jõudluse hindamine ja
tunnustamine vastavalt EHS-is peetavate tõuraamatute aretusprogrammidele;
noorhobuste, 2009 kuni 2012 a. sünd hobuste jõudluse hindamine;
imporditud sugutäkkude, keda soovitakse kasutada aretuses, katsetamine.

I osa: VABAHÜPETE KATSED
Arvestused:

1. Trakeenid
2. Tori hobused
3. Eesti hobused
4. Imporditud hobused ja soojavereliste hobused
Kolme aastastel trakeenidel, tori hobustel, imporditud ja soojaverelistel hobustel
tõstetakse vabahüpete takistust kuni 120 cm kõrguseni, eesti hobustel kuni 90 cm
kõrguseni.
Nelja aastastel trakeenidel, tori hobustel, imporditud ja soojaverelistel hobustel
tõstetakse vabahüpete takistust kuni 130 cm kõrguseni, eesti hobustel kuni 100 cm
kõrguseni.
Viie aastastel ja vanematel trakeenidel, tori hobustel, imporditud ja soojaverelistel
hobustel tõstetakse vabahüpete takistust kuni 140 cm kõrguseni, eesti hobustel kuni
110 cm kõrguseni.
Hinnatakse hüppevõimet, hüppestiili ja hobuse üldmuljet (tasakaal, lõdvestatus,
tähelepanelikkus, püüdlikkus, julgus), igat tunnust 10 punkti süsteemis.
Peale kõikide vabahüpete esitust toimuvad vanuseklasside järgi ringid ja antakse
aretusalane kommentaar.
Auhindamine: osalevale hobusele rosett, eriauhinnad toetajatelt.
Igas tõu ja vanuseklassi arvestuses selgub VABAHÜPETE TSHEMPION 2015
ning auhinnaks karikas.
Kõiki vabahüpete katsetest osavõtjaid tänab Eggersmann Eesti, parimatele eriauhinnad.

EggersmannSoodad

II osa VÕÕRRATSANIKU TEST
Kolme aastaste ja vanemate hobuste testimine kahe võõrratsaniku poolt.
Osavõtu tasu: 20 eur , EHS liikmele soodushind 10 eur
Hindamiskomisjoni tööd juhatab Andres Kallaste
Registreerimine kuni 08. oktoober aadressil ehs@ehs.ee .
Osavõtjate nimekirjad avaldatakse www.ehs.ee kodulehel.
Testile kaasa võtta hobuse pass. Hobuse esitajatel nõutud korrektne riietus.
Veterinaaria:Tallist, kust hobune tuuakse katsetele, ei tohi esinenud olla
nakkushaigusi viimase 30 päeva jooksul.
Osavõtjatel palume arvestada tallikoha maksumusega 10 eur,
tallikohtade info tel. 56647288 Kairi Dräbtsinskaja
Eesti Hobusekasvatajate Selts
lisainfo www.ehs.ee, tel. 53 407095

Kokkuvõte eesti tõugu noorhobuste üleriigilistest jõudluskatsetest 2015 Kõljalas

29. augustil toimusid Saaremaal Kõljala tallis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi korraldatud eesti tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed. Kõljala tall on eesti hobuse ajaloos olulisel kohal. Seda sellepärast, et just Kõljala tallis korraldati esimesed eesti hobuste üleriigilised näitused. Kui muidu oli Nõukogude ajal väga olulisel kohal veisekasvatus, siis Kõljala tallis peeti hobusekasvatust au sees. Hobuseid hoiti väga hästi ning nende vajadusi peeti peamiseks. Nõukogude ajal oli Kõljala tallis üle 100 hobuse ning just sellest tallist tulevad tänase päeva ühe edukama, Pihtla Hobusekasvanduse hobuste eelkäijad. Osaledes 2015. aasta jõudluskatsetel oli ajaloo hõngu selgelt tunda. Osalejatena soovime omalt poolt tänada Kõljala talli perenaist Kristiinet erilise külalislahkuse eest, kes tegi kõik selleks, et kaugemalt jõudluskatsetele sõitnud hobused võiksid tunda end kui kodus.

Tänavad Rael Säkk ja Andreas Pernits,tahame loota,et meiega ühinevad ka teised osalejad

Osales 16 eesti tõugu noorhobuste paremikku kuuluvat hobust, kahe aastaseid täkke esitati 7, vanemaid täkke 1 ja kolme aastaseid märasid 8. Noorhobuseid hindasid Reedik Kivisoo, Taimi Usin ja Aili Ige , aretusalase kommentaari andis Andres Kallaste.
Astra Nilk, kes hindab teises aretusühingus poniklassi hobuseid, andis oma eksperthinnangu esinenud noortele eesti hobustele. Kõik hinnatud noorhobused teenisid hindamiskomisjonilt
I auhinna.

Aasta parima eesti tõugu noortäku tiitliga tunnustati Pihtla Hobusekasvanduse täkku Tostan (isa Teik 809 E) ja parima noore eesti tõugu mära tiitel kuulub Maarika Vahteri aretatud raudjale Rumbale (isa Rodeo 726 E).

Rumba omanik on Mari-Anna Marttila Viljandist.
Parim vanem täkk, kahjuks ainus selles arvestuses, oli Jaan-Aleksander Rooda poolt katsetele toodud Assar (isa Agent 787 E), keda esitati lisaks käekõrval ja vabaliikumise ning -hüppele, täiendavalt saduldatult ratsaniku all.

Parimaks hobuse esitlejaks valiti Rael Säkk

Kõljala Talli ratsutajate esinemine hobukadrilliga võeti publiku poolt soojalt vastu.

Täname Kristine Järsku eesti hobuse kasvatajate võõrustamise eest, täname hobuse omanikke ja esitajaid ning kindlasti kõiki ratsutajaid, kes hobustega esinesid! Protokolliga saab tutvuda SIIN.

Aretusalane lühikommentaar ja pildid hobustest

GALERII

Fotod: A. Pernits ja K. Sepp

Eesti tõugu täkud,
2013 sünd
1. Asur (isa Atvar 797 E)

– väiksemapoolne, väga ilmeka peaga ja harmoonilise kehaehitusega, kuivad, korrektse seisuga jalad. Noor täkk on veel kujunemisjärgus, kuid eeldused aretuses kasutuseks on head.

Foto: Andreas Pernits

2. Ever (isa Eber 837 E)

– väga sarnane täkk oma isaga nii seesmiste kui väliste tunnuste poolest. Tüüpiline Eni liini esindaja. Nn ´´raam´´ ristkülikukujuline, hea ülajoon, ja hästi tugevalt liitunud hobuse ees-, kesk- ja tagaosa. Veidi pikema seljaga. Hästi tugevate ja kuivade jalgadega täkk näitas häid liikumisomadusi nii sammus kui galopis. Tüüpiliselt Eni liini esindajatele on nõrgem allüür traav. Täkk on vajalik hoida Eni liini jätkamiseks.

3. Robinson
(isa Rüütel 838E) – nn´´sportlikuma´´ tüübi esindaja, kellest on oodata tulevikus isale väärikat järeletulijat. Tema töötahe, tasakaalukus, liikumis-ja hüppeomadused on silmatorkavad. Nii nagu täku isa Rüütel 838 E arenes lõplikult välja nelja aastasena, nii ka Robinsoni juures loodame, et juurde tuleb nii rinnasügavust kui laiust, paraneb käigu laius sammus.
4. Rokenroll
(isa Rool 853 E)
– väga hea tõutüübi ja kehaehitusega noortäkk. Seesmiste omaduste poolest paistis silma oma tasakaalukusega. Kuiv ja tugev konstitutsioon, hea ülajoon, küllatki pikad ja längus õlad. Esijalg korrektse seisuga, veidi pikema ja pehmema sõrgatsiga. Põhiallüüridest on tugevam traav, kus ta näitas head takti, elastsust ja tasakaalu.Samm on õige taktiga, korrapärane,kuid veidi kiirustav. Galopp elastne. Vabahüpetel soovitud rohkem aktiivsust ja hüppele pealeminekut. 
5. Romero
(isa Ralf 824 E)– väga hästi arenenud ja tugeva luustikuga täkk. Üks parema interjööriga hobune – tasakaalukas, tähelepanelik, piisava temperamendiga, mis väljendus nii näituse väljakul kui liikumisel areenil. Eksterjöör- soovitud on veidi väiksem ja ilmekam pea. Tugevad jalad. Hea samm ning hüpe stabiilne ja tugev. Märkida tuleb liikumise mõningat jäikust, kiirustamist ja seotust.
6. Tostan (isa Teik 809 E)

– väga hea tõu-ja sugupooletüübiga täkk, kelle juures hinnati kõtgelt nii seesmisi, kui väliseid tunnuseid. Kehaehitus kooskõlaline ja sobivate proportsioonidega, kuiva konstitutsiooniga  ja hea lihastikuga. Selg võiks olla tugevam. Allüürid head, kuid noorele hobusele iseloomulikult veidi ebastabiilne. Kohati oli märgata kiirustamist ja takti muutust.

7. Tron
(isa Voore Tintin 869 E)
– väga hästi arenenud tõutüübi, kehaehituse, allüüride ja seesmiste omadustega täkk. Jalgade seis korrektne, kuid on märgata pikka, veidi pehmevõitu sõrgatsit.
8. Assar
(isa Agent 787 E)
– hästi tüüpiline 4-aastane täkk, keda soovitame kindlasti kasutada sugutäkuna.Kuiv, tugev ja kooskõlaline kehaehitus, tugevad jalad.Häid liikumisomadusi näitas täkk nii käekõrval, vabaliikumisel kui ka ratsaniku all. Väga õppimisvõimeline.
Eesti tõugu märad,
2012. aasta sünd
9. Rumba (isa Rodeo 726 E)
– väga hea tõu-ja sootüübiga mära. Nii hobuse interjöör kui eksterjöör on silmapaistvad, veidi pikem lanne ja tühimik. Allüürid eesti hobuse kohta väga head. 
10. Raia (isa Remark 858 E)

– hästi kompaktne ja tiheda kehaehitusega mära. Korrektse jalgade seisuga, käigu juures märgata “kerimist“., eriti sammus. Samm on märal hea, traav parem kui hea, ja galopp hea. Sammus ja traavis oleks soovinud rohkem elastsust ja nõtkust.

11. Raja Teele
(isa Romeo 734 E

– hea tõutüübiga, veidi madalajalgsem 3 aastane tiine mära näitas suurepäraseid sisemisi omadusi- tasakaalukas, tähelepanelik, töötahteline. Nn´´raam“ ristkülikukujuline, hea ülajoon, sügav rinnakorv koos piisava kumerusega, tugev libajas laudjas. Sammule ja traavile sooviks juurde avarust.
12. Tea (isa Teik 809 E)

– tulevikus kindlasti väga hea sugumära, kõik tunnused hinnatud väga hästi. Liikumisel veidi kannaliigese aktiivsemat tööd ootaks, üldmulje märast väga hea.

13. Reeda
(isa Remark 858 E)

– nn kergema ja sportlikuma tüübi esindaja, väga head suured silmad, tähelepanelikud kõrvad annavad viiteid tema heale interjöörile. Eksterjöör ja liikumisomadused head. Kuiva kehaehitusega, lihastik veel rahuldav. Kindlasti hea mära ratsaspordiks või sugumärana.
14. Rosella
(isa Raket 840 E)
– väga kõrgelt hinnatud mära kõikide tunnuste osas. Liikumised korrektsed.
15. Vekseelia
(isa Veksel 823 E)
– lähisugulusaretusega saadud mära on hea kehaehitusega, veidi madalajalgsem. Allüürid korrektsed, aga võiks olla elastsemad.
16. Tiiva
(isa Teik 809 E)

– üldmulje märast hea. Tugev, kuiv konstitutsioon, proportsionaalne keha, tugevad ja õige asetusega jalad. Head allüürid, kannaliigese töö võiks veidi aktiivsem olla.

EESTI TÕUGU NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED JÕUDLUSKATSED KÕLJALAS

[mappress mapid=”4″]Eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsetelele Kõljalasse 29.augustil on oodata oma aastakäigu huvitavaid esindajaid. Päev algab kell 11 Kõljala Talli juures, esimesena toimub täkkude ring käekõrval. Järgneb seitsme täku esitus muruväljakul ja seejärel alustatakse vabaliikumise ja vabahüpete esitusega liivaväljakul. Peale kõikide noorte täkkude esinemist on sõna kommentaarideks, hindajad annavad tunnustele hinnagu punktides ja iga noorhobune saab vastavalt tulemusele auhinna- kõrgema, kui hinnatud tunnused on saanud kõik vähemalt 8 punkti, I auhinna keskmine piir on 7 punkti. Aasta parima eesti tõugu noortäkk on kui selle aasta etalon teistele aretajatele. Peale Kõljala talli hobuste esinemist jätkuvad Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti tõugu noorhobuste finaalkatsed märade esitusega ja selgub aasta parim eesti tõugu noormära 2015.

Täkkude ringis on neli täkku Saaremaalt, kolm mandrilt. Esitusringis esimesena näeme Jaan-Aleksander Rooda aretatud kõrvi värvusega, Jõempal Lääne-Saare vallas, sündinud täkku Asur. Asur ise ja ka tema isa Atvar 797 E on täkud, kelle turjakõrgus on alla 140 cm ja peaksid just huvi äratama väiksema eesti hobuse eelistajatele. Jääb huviga oodata, kas Asur üllatab sama hea hüppevõimsuse -ja stiiliga, kui tema isa – Atvar sai Karujärvel toimunud katsetel 8,5 punktise hinnangu hüppe eest. Asur on täku Rolf 716 E järglase Rolanda 4344 E esimene järglane.

Teisena on esitusringis täkk Ever, jällegi kõrb, väheste märgistega laubal alla 140 cm turjakõrgusega täkk,kelle aretaja on Loore Avik Valjalast. Isapoolt Eber 837 E ja ema Taalia 3792 E, ema on Loore Aaviku tallis ilmale toonud kuus järglast, neist esimene on kõigile teada- tuntud tunnustatud võik eesti tõugu täkk Rannik 747 E, kes alates sellest suvest teeb täkutööd Hiiumaal.

 

Kolmas täkk Robinson tuleb madrilt, Viljandimaalt Viljandi vallast Ingrit Piiri tallist, aretaja on aga Kaie Peterson Jõgevamaalt, Vilinalt. Hiirja värvusega täkk on eduka koolisõidutähe, hõbemusta täku Rüütel 838 E järglane. Ema Romina 4162 E on andnud neli järglast, neist kaks on nüüdseks Ingriti tallis. Robinsoni temperament ja hüppetahe, mis tulid esile kodusel esitusel, peaks eesti hobuse külge naelutama mitmeidki ponispordisõpru.

Saarlaste seas teada tuntud eesti hobuse aretaja on Helin Kurisoo, kes mõne aasta eest panustas näitusevõitja, Pihtla Hobusekasvanduses sündinud täku Rool 853 E ostu. Sel aastal on väljas üks esimestest järglastest, raudjas täkk Rokenroll. Rokenrolli ema Rosinante 3752 E, kelle omanik on Aili Kirst; on andnud 8 järglast. Kodutallis on Helinil sirgumas Rokenrolli aastane täisvend.

Viiendana teeb etteaste raudjas täkk Romero, aretaja Raivo Gerlein Pärnumaal, katsetele aga sõidab Romero juba Viljandimaalt Tõrrekülast, Andreas Pernitsa tallist. Romero isa on Ralf 824 E, kes on üks edukaimaid eesti tõugu täkkusid ponispordis. Kas Romerost on kasvamas järjekordne Ralfi järglane võistlusspordis, näitab lähitulevik. Romero ema Laasi 4196 E on kasvanud Orissaare kandi eesti hobuse kasvataja Raivo Paja tallis.

Kuues täkk, kes rahva ette tuuakse on Tostan Pihtla Hobusekasvandusest. Isa 2008. aastal just Kõljalas toimunud katsetel parimaks nooreks täkuks tunnistatud Teik 809 E, ema Rosta 3947 E tunnistati 2004. aastal parimaks nooreks eesti tõugu märaks ning oma karjääri teeb Rosta tõuaretuses. Alates neljandast eluaastast on igal aastal Rosta ilmale toonud varsa, sel aastal kümnenda.

 

Täkk numberiga 7 on Tron, aretaja ja omanik OÜ Key, esindaja Key Kunman. Täku kodutall on Kohila vallas Kadaka külas. Tron´i isa Voore Tintin 869 E oli 2014. aastal parim eesti täkk rakendikatsetel Toris. Tron on Tintini esimene täkkjärglane. Ema Tiivi 4300 E aretaja on Maarika Vahter. Key Kunman käis Tron´i mõlema vanemaga 2012. aastal Karujärvel toimunud finaal-katsetel ja viis koju kaks I auhinda. Millise auhinnaga sõidab mandrile Tron, selgub 29.augustil Kõljalas.

Kutsutud kümnest eesti tõugu märast on registreerunud kaheksa.
Alustab märade esitust Rumba, aretaja on Maarika Vahter ja omanik Mari-Anna Marttila Viljandimaalt. Rumba isa on täkk Rodeo 726 E ja ema Exleegia on jällegi eesti hobuse viljakuse sümbol, kes oma esimese varsa sünni ajal 2003. aastal oli 2 aasta ja 3 kuune, siis vaid üks aasta puhkust ning edasi on tõuraamatus registreeritud järjest kümne varsa sünd.

Teine mära on Raia, aretaja ja omanik Jaan-Aleksander Rooda. Raia on täku Remark 858 E ja mära Roosi K 4265 E järglane. Remark 858 E järglane Raps 885 E tunnistati eelmine aasta täkkude konkurentsis parimaks. Rolf 716 E on nii Rapsi ja esitamisele tuleva Raia emaisa.


Kolmas mära esitusringis on Raja Teele, aretaja Greta-Mona Reintam Raplamaalt ja omanik Rael Säkk Pärnumaalt. Raja Teele on Romeo 734 E järglane, ema Tarahumara 4282 E. Rael Säkki on Raja Teele oma pilguga hinnates pidanud vajalikus mära kindlasti paaritada, korra on täku juureski käidud. Katsetel saadud hinnang saab valikut kinnistada.


Pihtla Hobusekasvanduse musta värvusega Tea on meie ees neljandana. Tea on raudja värvusega täku Teik 809 E ja võigu mära Aet 3871 E järglane. Kodusel esitusväljakul tegi Tea pea veatu esinemise, Kõljalas aga on uus koht ja uus esitus noorele hobusele.


Lümanda vallast sõidab Kõljala esinema eesti hobuse aretajatele viiendat numbrit
kandev Reeda, aretaja Jaan-Aleksander Rooda , omanik Liina Sepp. Liina Sepp on samuti
noor hobusekasvataja, poolteist aastat hobuseomanikuna on andnud kindla soovi oma
hobust katsetel esitada. Reeda on oma vanemate, isa Remark 858 E ja ema Rebu 4263 E
järglane.


Kuues kolme aastaste märade seas on Rosella Tika Talust Pöide vallast. Isa Raket 840 E on Pihtlas sündinud ja Hiiumaalt 2010. aastal parima noortäku tiitliga Saaremaale naasnud täkk. Rosella ema on Estrella 4272 E, Rosella on tema esimene järglane.
Märade ringi eelviimasena, seitsmendana, teeb etteaste Läänemaal Martnas sündinud Vekseelia, täku Veksel 823 E järglane. Aini ja Arvo Sarrapiku eesti hobuse kasvandusest on Vekseelia vahetamas kodutalli Viljandimaale, Mari-Ann Marttila eesti hobuste kasvandusse.Vekseelia ema on 2007. aastal sündinud Visbi 4159 E (isa Viks 708 E), kes onLäänemaal viis järglast saanud, igal aastal alates 2010.-st.

Ja märade näitusele paneb punkti Tiiva Pihtla Hobusekasvandusest, isa Teik 809 E. Tiiva ema on Vilja 3690 E, kelle arvel on tõuraamatus 14 varsa sünd. Kõljalas näeme Vilja 3690 E kolmanda põlvkonna esindajat, täkku Rokenroll.

Ootame Kõljalasse eesti hobuse kasvatajaid nii mandrilt kui saarelt.
Teie ees on huvitav valim noori eesti hobuseid.

Krista Sepp