Head eesti tõugu hobuse kasvatajad!

Eelmisel aastal autasustati eesti tõugu täkku, kes on olulise mõjuga aretuses ja spordis. Eesti tõugu täkuks aastal 2016 valiti täkk Tukker 703 E, täku aretaja Jaan-Aleksander Rooda ning omanik EHS.

Ka sel aastal on plaan tunnustada ühte teenekat täkku ning tema aretajat. Auhind aasta täkule ja tema aretajale antakse üle 16.september toimuval eesti tõugu noorhobuste üleriigilistel jõudluskatsel Kõljala Tallis, Saaremaal.

Hääletada saavad kõik Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti hobuse kasvatajate haruseltsi liikmed ning hääletamiseks palume saata Teie poolt valitud täku nimi aadressile eestihobune@ehs.ee hiljemalt 12. september 2017.

kandidaatideks on

 

RAKSEL 725 E s.1999 a.

sündinud kokku 67 varssa,neist suguhobustena kasutatud 6. tunnustatud sugutäkke 1( Repriis 887 E) Paremaid tulemusi näidanud hobused spordis ja veokatsetel Royal Härri, Ramona, Rips.

Järglased on suurema kasvuga,tugevate jalgadega ja heade allüüridega hobused.

 

ELDER 706 E, s.1994 a.

Sündinud varssade arv- 128, neist suguhobustena kasutatud 42 hobust, tunnustatud sugutäkke 2.( Elton 751 E, Elbajon 834 E) Parim hobune spordis Elton 751 E.

Järglased on keskmise kasvuga. tõutüübilised,hea rinna laiusega ja kumera rinnakorviga(eriti märad) hobused,

 

RANNIK 747 E s.2002

Sündinud varssade arv -89, neist suguhobustena kasutatud 9 hobust, tunnustatud sugutäkke 3(Raket 840 E, Rool 853 E, Remark 858 E) Parimad hobused võistlustel Raket,Rant; Remark, Raigi.

Järglased hea tõutüübiga, heade allüüridega.

 

VIKS 708 E s.1995 a.

96 järglast, neist suguhobustena kasutatud 13. Tunnustatud sugutäkke 2 ( Veksel 823 E, Veto 852E) Edukamad hobused Vunder, Veto, Vip .

Enamus järglasi väiksema kasvuga, kuid heade sportlike omadustega.