Jõudluskontroll

Veterinaar- ja toiduameti otsus nr 94 Kehtiv alates 12.04.2017  Eesti tõugu hobuste jõudluskontroll Lisa 1 Eesti tõugu hobuse hindamise juhend Lisa 2 Hindamisleht Lisa 3 Võõrratsaniku testi juhend Lisa 4 Võõrratsaniku testi hindamisleht Lisa 5 Võõrratsaniku testi hindamisleht võõrratsnikule Lisa 6 Vabahüpete testi juhend Lisa 7 Vabahüpete testi hindamisleht Lisa 8 Eesti hobuse sõidu- ja veokatsete eeskiri Lisa 9 Hobuse sõidu- ja veokatsete juhend Lisa 10 Karikasarja EESTI HOBUNE juhend takistus- ja koolisõidus Lisa 11 Eesti tõugu hobuse välimiku ja jõudluse lineaarse hindamise juhend Lisa 12 Hobuse lineaarse hindamise leht   Jõudluskontrolli läbiviimise andmete kogumise ja säilitamise kord Muudatused kinnitas 28.12.12 eesti tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhatus. Eesti hobust on aretatud peamiselt puhasaretuse teel. Hobuste veojõu, kehakaalu ja kõrguse suurendamiseks toodi aastail 1921…1938 Eestisse 13 soome täkku, kellest väljapaistvamate liinide rajajaks kujunesid Vuhti 136 E, Taru 149 E ja Lari 23 E liinid. Kohalikest, aborigeense põlvnemisega täkkudest on tänaseni aretuses Ahti 228 E, Raspel 70 E , Taube 60 E ja Eni 8 … Jätka Jõudluskontroll lugemist